Akakiteanga no runga i te tuanga tauturu no te basileia i teia tuatau o te COVID-19

Logo
Office of the Financial Secretary
Ministry of Finance and Economic Management

Tuatua Akakite 20 Mati 2020

Tuatua Akakite

Akakiteanga no runga i te tuanga tauturu no te Basileia i teia tuatau o te COVID-19

I teia epetoma kua tuku mai te Tauturu Arataki o te Basileia, a Mark Brown i karere a te Kavamani no runga i te au ravenga tauturu ta te Kavamani i akanoonoo note tauturu e te akamatutu i te tuanga moni e te kimi puapinga o te Basileia no teia tuatau o te maki COVID-19.

Ko teia akanoonooanga kua riro te reira, ei tukuanga maata e te puapinga ta te Kavamani i akanoo no te Kuki Airani.

Te tupu nei tetai au manamanata i teia tuatau nei tei riro na teia maki COVID-19 is akatupu. Ko te ravenga ta te Kavamani in akanoonoo ka riro te reira ei akameangiti mai i te kino ka tupu ki te iti tangata. Mei ta te Minita i akakite ka riro teia maki ei akatuke i te tuanga puapinga o te Basileia mei ta tatou e kite nei i te au Basileia i vao mai ia tatou tei tuku I tetai au patoianga no te angaanga turoto. No reira ka inangaro katoa ia tatou kia akatuke i te au akanoonooanga e te ravenga angaanga. I teia tuatau te akaoti ia nei te akanoonooanga no teia parani e ka tuku ia atu te reira i teia nga ra ki mua.

I roto i teia parani ka tuku ia atu te au ravenga kia rauka iakoe tetai tauturu mei tei au tuanga i raro nei:

  • Te tuanga moni tauturu okotai e $400 te ka tutaki ia atu ki te au tangata e koi nei i te moni pakari, te aronga tiaki i te au tangata apikepike e pera katoa te au tangata kare ratou e rauka i te angaanga moni, ei tauturu ia ratou no te au ravenga tei akanooia no te paruru ia ratou kia kore e tu ia e teia maki
  • Te moni tauturu ki te au tangata tei ngere i te ngai angaanga moni i teia tuatau no tetai tai marama
  • Te akanooanga tauturu na roto i te akapaekeanga i te moni tero e $2,000 no te au are turoto mei te tai ngauru roi moe oki ki raro
  • E tuanga tauturu ki te au aronga kimi puapinga tei takinokino ia ta ratou pitiniti e te COVID-19 kia rauka ia ratou te tutaki i ta ratou aronga angaanga no tetai toru marama, ka oronga katoa ia atu tetai tauturu i runga ake no tetai toru marama me akapuapinga teia au pitiniti i teia tuatau no te terenianga i ta ratou au tangata angaanga
  • Tetai moni tauturu no te au pitiniti teia takinokino ia e te COVID-19, ko teia moni tauturu kua akakotinga ia te reira ki te $15,000 i te pitiniti okotai
  • Kote kotinga o te Provisional Tax ka akakake’ia atu teia mei te $2,000 ki te $5,000

Ko te akanoonooanga e te akatikaanga no teia moni tauturu ka uriuri ia atu te reira ki roto i te Paramani a te Ruitoru 25 no Mati 2020.

Ko to matou irinakianga ka rauka atu ia matou i te ariki atu i te au patianga a te iti tangata no teia tauturu mei te Monite 30 no Mati 2020.

Ka tuku katoa ia atu tetai au akakiteanga no runga i te au akanooanga no te tuanga tauturu tuketuke ma te akara matatio i te au ravenga paruru i te iti tangata no teia maki COVID-19.

Kua marama katoa matou e te manamanata nei te iti tangata I te ka tupu I te au ra e tu mai nei, inara te rauka nei ia matou te akapapu atu e te rave nei matou i ta matou ka rauka kia kore e maata te takinokino ka tupu ite iti tangata. Ko ta te Kavamani ka rave ka inangaro ia te reira kia tiratira tu.

Te rauka nei ia matou i te akameitaki I te iti tangata no to kotou akakoromaki, inara e mea puapinga kia tano te akateretereanga no teia parani.

Ko te au akatakaanga no te parani tei tuku ia mai i te Ruitoru ka rauka te reira i konei: http://www.mfem.gov.ck/economic-planning.