Development News

Belt and Road Initiative 

The Government of the Cook Islands and the Government of the People’s Republic of China sign the Belt and Road Initiative Memorandum of Understanding in which both countries agree to promote between themselves policy coordination, facilitate connectivity, trade, financial cooperation and people to people relations

Belt and Road Memorandum of Understanding  

Development News

Media Release - Thoughts in the lead up to the 2015 Development Partners meeting

Media Release – Tuesday 27th January 2015

Hon. Mark Brown, Minister of Finance

Thoughts in the lead up to the 2015 Development Partners meeting

As the first of the major international meetings marking 50 years of self-government for the Cook Islands is about to get underway next month, the Minister of Finance – Mark Brown – says he has found it remarkable to look back at the development that has occurred and the changes that have taken place in his life time.

On the 9th of next month through to the 12th, the fifth Development Partner's meeting will be held here, and about 35 visitors representing the 20 or so donor countries, development banks and other bodies who help us with our development, will be here to mark our 50 years.

Read more ...

Development Awards Launched

The Minister of Finance – Mark Brown – is calling for nominations for a series of special awards to celebrate 50 years of development next year.

The winners of the awards will be announced at an awards dinner with the country’s Development Partners during the Development Partners Meeting in February next year.

The awards and the Development Partners meeting will be one of the many special events taking place next year to celebrate half a century of self-government in the Cook Islands.

Read more ...

Te kimi’anga no te ka tau no te au Akairo Turanga Akapuapinga

E kapikianga teia na te Minita o te Moni Mark Brown kite katoatoa rava kia tuku mai me kore kia tamanako mai i tetai au ingoa tangata me kore taokotai’anga tei tau kia oronga’ia tetai au Akairo no te Turanga Akapuapinga i roto nei i te Basileia ei tuanga no te akararangi’anga i to tatou 50 mataiti a teia mataiti ki mua (2015).

Ko ratou te ka manuia no teia au ‘Akairo Turanga Akapuapinga’ ka oronga’ia te reira kia ratou i te tuatau kai’nga’ma’nga a te au Patana Akatupu puapinga te ka rave’ia i roto i te marama ia Peperuare a teia mataiti ki mua.

Read more ...