Te kimi’anga no te ka tau no te au Akairo Turanga Akapuapinga

E kapikianga teia na te Minita o te Moni Mark Brown kite katoatoa rava kia tuku mai me kore kia tamanako mai i tetai au ingoa tangata me kore taokotai’anga tei tau kia oronga’ia tetai au Akairo no te Turanga Akapuapinga i roto nei i te Basileia ei tuanga no te akararangi’anga i to tatou 50 mataiti a teia mataiti ki mua (2015).

Ko ratou te ka manuia no teia au ‘Akairo Turanga Akapuapinga’ ka oronga’ia te reira kia ratou i te tuatau kai’nga’ma’nga a te au Patana Akatupu puapinga te ka rave’ia i roto i te marama ia Peperuare a teia mataiti ki mua.

Ko teia oronga’anga Akairo, e pera te Uipaanga a te au Patana Akatupu’puapinga ko tetai teia o te maata’anga angaanga te ka rave’ia no te akararangi’anga i to tatou 50 mataiti i te tupu’anga Basileia.

E 7 au tuanga no teia au Akairo:

E 5 au Akairo no te Turanga Meitaki Maata no te au mataiti e 10 mei te mataiti 1965-2014; te Akairo Papa’nunui rava no te Akatupu puapinga; e te Akairo i ta te Iti’tangata Iki’anga.

“Ko teia au Akairo o te 2015, e aka meitaki’anga teia na te Basileia kia ratou no te au angaanga meitaki tei raveia i nga mataiti e 50 i topa. Ko teia au Akairo e akangateitei teia i te au Taokotai’anga; te au tangata takitai; te tua o te Kavamani; e pera te tuanga Pitiniti, no te au angaanga ta ratou i rave ei puapinga no te Pae Enua Kuki Airani.” i tuatua ei te Minita Brown.

Ko te peapa no te tuku mai i te au iki’anga ka kite’ia te reira i runga i te rorouira me kore e tiki atu i te reira ki ko i te Minitiri o te Moni i te tuanga “Development Coordination Division”.

Ko ratou te ka manuia i teia au Akairo ka oronga’ia te reira kia ratou i te tuatau kai’nga’ma’nga ate au Patana Akatupu puapinga te ka rave’ia i te Ruirua ra 10 o te marama ia Peperuare 2015.

Me e uianga tetai e ta niuniu atu ia Tamara File i runga i te tereponi (00 682) 29521 me kore ki runga i te rorouira tamara.file@cookislands.gov.ck

Tuatua Tapiri

I nga mataiti e 4 i topa ake nei kua akanoonoo ana te Kavamani i tetai au Uipaanga Mataiti tei raveia i rotopu i te Kavamani; te au Taokotai’anga i vao ake i te Kavamani; te au Patana i roto i te Tuanga Kimi’puapinga; mate uipa katoa atu kite au Patana Akatupu’puapinga o teia nei ao.

Ko te uipaanga maata ka raveia te reira ki roto i te Are Karioi Nui, e ko te au ngutuare o te au pa enua ka rave katoa ia tetai au uipaanga e tetai atu au angaanga ki reira. E tutu te Are Karioi Nui no Rarotonga e kote au ngutuare o te au pa enua e tutu teia no te au enua i vao ake ia Rarotonga.

Ka raveia teia uipaanga maata i te ra 9 – 13 o Peperuare 2015, e ko te tere ki Mitiaro ka raveia te reira a te ra 12 o Peperuare. Ko te au tangata ka tere atu ki Mitiaro ka moe atu ratou okotai po ki reira.