Te Turu nei te Kuki Airani i te Ra o te au Basileia katoatoa i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore

Te akariro nei te Kavamani i teia ra akamaara’anga no teia nei ao i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore, ei ati’anga note tauturu i to tatou iti’tangata kia kore e tupu teia i roto i te Kuki Airani.

Kote Minita o te Moni ko Mark Brown kua tuatua aia e’e turanga puapinga teia note akamaroiroi i te au tangata e te au taokotai’anga e anoano nei i te ta’angaanga i ta ratou moni i roto nei i te Kuki Airani.

“E turanga meitaki to tatou i roto i teia nei ao. E ko tona aite’anga na te reira e akamaroiroi i te moni kia apai’ia mai ki roto i te Kuki Airani ei tauturu i to tatou iti’tangata.” i tuatua ai te Minita.

“E mea puapinga katoa kia’aku e kote Kavamani e te aronga angaanga, kia maoraora e kia kitea’pu’ia ta ratou au angaanga e te tangata i roto i te au oire i runga i te au enua katoatoa.”

Kote ra akamaara’anga no teia nei ao i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore, e ra teia no te au Basileia o teia nei ao i te turu kapiti’anga i teia akakoro’anga. Kote Kuki Airani tetai Basileia tei taina’atu note turu i teia akakoro’anga i te mataiti 2005.

Te kite’ia nei e te riro nei “te akatere’anga tau’kore i te ta’kino i te ora’anga o te au tangata puta’ua, e pera katoa i te tamanamanata i te kimi’anga ravenga a te Kavamani note akameitaki i te ora’anga o te iti’tangata, te utu’utu’anga i te puta’ua, e te ta’manamanata’anga i te au tauturu no vao mai.”

Kua tuatua katoa te Minita Mark Brown e “No’atu e te turu nei tatou i teia akanoo’anga note takore’anga i te akatere’anga tau’kore, te irinaki’anga ka anoano’ia kia marama to tatou iti’tangata i teia tumu’manako e ka akapeea ratou i te tauturu’anga kia kore teia e tupu i roto i te Kuki Airani.”

“I te ora 7 i teia aiai Monite ra 8 o Titema, ko au tetai ka tuatua atu na runga i te A’vata Tu no runga i teia tumu’manako e ka akapeea tatou i te paruru atu’anga i te reira.”

“Ka tuku katoa ia’atu tetai au karere no runga i teia tumu’manako na roto i te roro’uira www.mfem.gov.ck e tetai atu au ravenga kave karere kia kite to tatou iti’tangata no runga i teia e kia akakite katoa mai i tetai au manamanata ta ratou e kite nei.” i tuatua katoa ai te Minita ei akaoti i tona manako.