Te Kavamani Kuki Airani te angaanga nei note turanga tiratiratu

Tuatua Akakite: Monite ra 8 o Titema 2014

Kua tuatua te Tekeretere o te Moni i roto i te Kavamani ko Richard Neves, e kote au Tipatimani o te Kavamani kare ratou e noo vare’ua i te paruru atu i te turanga tau’kore no te oko apinga nate Kavamani.

Kua tuatua a Richard Neves i teia i te Ra o te au Basileia o teia nei ao note takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore.

Kote rave angaanga tau’kore, tei te au Basileia katoatoa te reira, inara e maata atu te kino o tetai au enua me aka’aite’ia ki to tetai pae. Ko tatou ra, e turanga meitaki to tatou i roto i teia nei ao e te angaanga maroiroi nei tatou kia vai tiratiratu ua rai to tatou turanga.”

“Na roto i te turanga mata’kite e te akanoo’anga tau’meitaki ka kore i reira te timata’anga note rave angaanga tau’kore.”

“Me’e akairo angaanga tau’kore tetai, kia ta’kore iaatu te reira na roto i te ravenga tau’meitaki kia kore e rave akaou’ia te reira.”

Kua akakite katoa a Richard Neves i te karere akanoonoo oko’anga apinga a te Kavamani i runga i te roro’uira procurement.gov.ck ei akatau’anga note kimi’anga ravenga nate Kavamani kia kore e tupu tetai au angaanga tau’kore.

“Ko teia roro’uira maoraora’ua te reira kite katoatoa. Ko tetai ua’atu angaanga mamaata te ka anoano kia raveia e te Kavamani ka akatuera ia ki tetai ua’atu tangata me kore ki tetai ua’atu taokotai’anga te ka anoano i te rave, mate aka’ari mai i to ratou anoano e te akapou’anga moni. Kote ka manuia i teia akakoro’anga ka akakite’ia kite katoatoa rava.”

Ma’anga’nui te atianga e au aka’apa’anga tetai e tae mai ana kiaku note roa i te au akanoo’noo’anga note rave angaanga, A’e, e marie te akanoo’noo’anga e kare i aite kite tuanga kimi puapinga.”

“Kare matou e akateretere’ana i ta matou moni, mari’ra kote moni a te katoatoa, e’e mea tau katoa kia kite pa’pu te iti’tangata e te tau nei te akateretere’anga i ta ratou moni.”

Kua tuatua katoa a Richard Neves e kua akanoonoo te Kavamani i tetai au ravenga note iti’tangata kia tuku mai i to ratou au manamanata no teia au akateretere’anga ta ratou e kite nei.

Te vai nei tetai au akanoonoo’anga note raveanga i teia au angaanga e pera katoa no te katoatoa rava kia tuku mai i tetai au tu’kau’i i to ratou manako ta ratou e kite nei.