Development News

Development News

Te Turu nei te Kuki Airani i te Ra o te au Basileia katoatoa i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore

Te akariro nei te Kavamani i teia ra akamaara’anga no teia nei ao i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore, ei ati’anga note tauturu i to tatou iti’tangata kia kore e tupu teia i roto i te Kuki Airani.

Kote Minita o te Moni ko Mark Brown kua tuatua aia e’e turanga puapinga teia note akamaroiroi i te au tangata e te au taokotai’anga e anoano nei i te ta’angaanga i ta ratou moni i roto nei i te Kuki Airani.

“E turanga meitaki to tatou i roto i teia nei ao. E ko tona aite’anga na te reira e akamaroiroi i te moni kia apai’ia mai ki roto i te Kuki Airani ei tauturu i to tatou iti’tangata.” i tuatua ai te Minita.

Read more ...

Te Kavamani Kuki Airani te angaanga nei note turanga tiratiratu

Tuatua Akakite: Monite ra 8 o Titema 2014

Kua tuatua te Tekeretere o te Moni i roto i te Kavamani ko Richard Neves, e kote au Tipatimani o te Kavamani kare ratou e noo vare’ua i te paruru atu i te turanga tau’kore no te oko apinga nate Kavamani.

Kua tuatua a Richard Neves i teia i te Ra o te au Basileia o teia nei ao note takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore.

Kote rave angaanga tau’kore, tei te au Basileia katoatoa te reira, inara e maata atu te kino o tetai au enua me aka’aite’ia ki to tetai pae. Ko tatou ra, e turanga meitaki to tatou i roto i teia nei ao e te angaanga maroiroi nei tatou kia vai tiratiratu ua rai to tatou turanga.”

Read more ...

Paruru i te Kuki Airani mei te au angaanga taukore – te au tuatua pa’pu Monite ra 9 o Titema 2014

Te turu nei te Kuki Airani i te Taokotai’anga o te au Basileia o teia nei Ao note Paruru atu i te au angaanga taukore.
Ko tona aite’anga ka rave tatou i ta tatou au angaanga mate maoraora e te kitea’pu’ia e te tau’meitaki.

Read more ...