Development News

Belt and Road Initiative 

The Government of the Cook Islands and the Government of the People’s Republic of China sign the Belt and Road Initiative Memorandum of Understanding in which both countries agree to promote between themselves policy coordination, facilitate connectivity, trade, financial cooperation and people to people relations

Belt and Road Memorandum of Understanding  

Development News

Te Turu nei te Kuki Airani i te Ra o te au Basileia katoatoa i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore

Te akariro nei te Kavamani i teia ra akamaara’anga no teia nei ao i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore, ei ati’anga note tauturu i to tatou iti’tangata kia kore e tupu teia i roto i te Kuki Airani.

Kote Minita o te Moni ko Mark Brown kua tuatua aia e’e turanga puapinga teia note akamaroiroi i te au tangata e te au taokotai’anga e anoano nei i te ta’angaanga i ta ratou moni i roto nei i te Kuki Airani.

“E turanga meitaki to tatou i roto i teia nei ao. E ko tona aite’anga na te reira e akamaroiroi i te moni kia apai’ia mai ki roto i te Kuki Airani ei tauturu i to tatou iti’tangata.” i tuatua ai te Minita.

Read more ...

Te Kavamani Kuki Airani te angaanga nei note turanga tiratiratu

Tuatua Akakite: Monite ra 8 o Titema 2014

Kua tuatua te Tekeretere o te Moni i roto i te Kavamani ko Richard Neves, e kote au Tipatimani o te Kavamani kare ratou e noo vare’ua i te paruru atu i te turanga tau’kore no te oko apinga nate Kavamani.

Kua tuatua a Richard Neves i teia i te Ra o te au Basileia o teia nei ao note takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore.

Kote rave angaanga tau’kore, tei te au Basileia katoatoa te reira, inara e maata atu te kino o tetai au enua me aka’aite’ia ki to tetai pae. Ko tatou ra, e turanga meitaki to tatou i roto i teia nei ao e te angaanga maroiroi nei tatou kia vai tiratiratu ua rai to tatou turanga.”

Read more ...

Paruru i te Kuki Airani mei te au angaanga taukore – te au tuatua pa’pu Monite ra 9 o Titema 2014

Te turu nei te Kuki Airani i te Taokotai’anga o te au Basileia o teia nei Ao note Paruru atu i te au angaanga taukore.
Ko tona aite’anga ka rave tatou i ta tatou au angaanga mate maoraora e te kitea’pu’ia e te tau’meitaki.

Read more ...